Zaterdag 9 maart is weer de algemene ledenvergadering van Grinta.

Natuurlijk is het een serieuze aangelegenheid met onder andere de bespreking van de begroting, kleding en het jaarprogramma voor 2024. Maar het sociale karakter is misschien nog wel belangrijker. Kom langs en praat mee over onze fietsclub, daarna maken we het nog en kun je met je Grinta-teamgenoten bij praten.

Mochten je een onderwerp op de agenda geplaatst willen hebben dan kan dit tot uiterlijk woensdag 6 maart kenbaar gemaakt worden via info@grinta.frl, in de Grinta WhatsApp of benader een van de bestuursleden persoonlijk.

Kom vooral langs!

Datum: zaterdag 9 maart

Tijd: ontvangst vanaf 19.30, start vergadering 20.00

Locatie: Ons Huis, hoofdstraat 79 Beetsterzwaag (ingang aan de achterkant)

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Grinta Cyclesport.

Social media:
Tags: