Bestuur

Het bestuur van Grinta bestaat uit de volgende leden:

  • Kees Beintema, voorzitter
  • Ede Visser, secretaris
  • Ewout Atsma, penningmeester
  • Pieter Kingma, kleding / sponsoring
  • Roben Matahelumual, activiteiten

Secretariaat: info@grinta.frl