Bestuur

Het bestuur van Grinta bestaat uit de volgende leden:

  • Ede Visser, secretaris
  • Ewout Atsma, penningmeester / externe contacten
  • Pieter Kingma, kleding / sponsoring
  • Kees Beintema, acitiviteiten
  • Roben Matahelumual, trainingen

Secretariaat: info@grinta.frl