Age Boskma

Tot onze grote schrik is Age Boskma op 29 juli jl. plotseling overleden. Op zondag 21 juli had hij, na een hartaanval, een stent bij zijn hart gekregen en vervolgens mocht hij weer naar huis. Het leek goed te gaan, maar een ruime week later ging het helaas toch helemaal mis.

Age was een fietser met een hart voor zijn hobby. Niet alleen was hij begenadigd wielrenner en mountainbiker, hij was ook lid en sponsor vanaf het eerste uur van onze vereniging. Daarnaast was hij bijvoorbeeld ook bestuurslid van de stichting Friese Elfsteden Rijwieltocht. Met Age verliezen we een aimabel persoon en gewaardeerd Grinta-lid.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen, andere familie, vrienden en kennissen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur

Social media:
Tags: